تلفن تماس:

۰۹۱۲۵۶۰۷۱۱۹- ۰۲۶۳۴۲۷۸۹۶۷
۰۲۶-۳۲۴۰۲۹۲۱   ۰۲۶۳۲۲۱۰۹۵۷

  ایمیل :

info@parnakpeyman.com

 آدرس پستی :

کرج , میدان توحید , ساختمان دهقان , واحد ۱۰