تلفن تماس: 
  ۰۲۶-۳۴۲۶۷۴۰۰   ۰۲۶-۳۴۲۶۷۲۰۰

شماره همراه :     ۰۹۱۲۵۶۰۷۱۱۹

  ایمیل: info@parnakpeyman.com

 آدرس پستی : کرج –  گلشهر – بلوار گلزار شرقی – ساختمان کسری – واحد ۹