اجرا

نمونه پروژه های اجرایی

بازسازی اطاق کنفرانس پدیده شیمی غرب

مرحله بازسازی اطاق کنفرانس پدیده شیمی غرب نام پروژه : پدیده شیمی غرب عملیات انجام شده : تخریب سقف کاذب و دیوارکوب و پنجره و درب اهنی ، انجام برق کشی، دیوارکوب، سقف کاذب، کفپوش صنعتی، پنجره و درب UPVC اتمام بازسازی اطاق کنفرانس پدیده شیمی غرب

ادامه نوشته »

ساخت فونداسیون مخازن

مرحله نهایی ساخت فونداسیون مخازن

پروژه ساخت فنداسیون مخازن پدیده شیمی غرب کارفرما: پدیده شیمی غرب پروژه: ساخت فنداسیون مخازن عملیات: تخریب اطاق برق، تخریب بتن مسلح کف محوطه، خاکبرداری، ریختن بتن مگر، آرماتور بندی، ریختن بتن اصلی، قالب بندی دیوار و پایه مخازن، ریختن بتن عیار ۴۵۰، ماله پروانه‌ای جهت تسطیح پایه مخازن عکس …

ادامه نوشته »

اسپادانا دارو مینا

ساخت ۴ سازه  در پروژه اسپادانا دارو مینا واقع در شهرک صنعتی اشتهارد بتن ریزی کف سوله پروژه اسپادانا دارو مینا نام پروژه : اسپادانا دارو مینا محل : شهرک صنعتی اشتهارد بتن عیار ۴۰۰ بهمراه الیاف پلی پروپیلن و ماله پروانه ای   مرحله اجرای تیغه چینی پروژه اسپادانا …

ادامه نوشته »

ویرا واکسن

مرحله ریختن بتن اصلی جهت اجرای فنداسیون

اجرای پروژه شرکت ویرا واکسن در شهرک صنعتی نظرآباد اجرای فنداسیون شرکت ویرا واکسن شهرک صنعتی نظرآباد مدت اجرا ده روز شامل کنده‌کاری، ریختن بتن مگر، آرماتوربندی، صفحه گذاری و ریختن بتن اصلی مراحل اجرای فونداسیون اجرای فونداسیون بعد از بسترسازی نسبت به طراحی و مشخص شدن مکان ستون گذاری …

ادامه نوشته »

ایستا صنعت الکا

شروع پروژه ایستا صنعت الکا، شهرک صنعتی نظرآباد انجام عملیات کفسازی زمین جهت اجرای فنداسیون شامل مخلوط کوهی، صاف کردن با گریدر و آب‌پاشی و کوبش در دو مرحله جهت اجرای فنداسیون مرحله کوبش پروژه ایستا صنعت الکا مرحله ارماتور بندی، قالب بندی و صفحه گذاری فنداسیون سوله ایستا صنعت …

ادامه نوشته »

ساختمان اداری و آزمایشگاه پدیده شیمی غرب

ساخت ساختمان اداری و آزمایشگاه در اشتهارد ساخت ساختمان اداری و آزمایشگاه پدیده شیمی غرب توسط مهندسین مشاور پرناک واقع در شهرک صنعتی اشتهارد پروژه: ساختمان اداری و آزمایشگاه کارفرما: پدیده شیمی غرب واقع در شهرک صنعتی اشتهارد ادامه پروژه ساختمان اداری و ازمایشگاه پدیده شیمی غرب مرحله اجرای سقف …

ادامه نوشته »