Tag Archives: پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری دست دوم

قرارداد پیمانکاری دست دوم طرفین قرارداد: این قرارداد در تاریخ …….. فیمابین شرکت …….. به نشانی: …….. بعنوان کارفرما و …….. به نشانی …….. بعنوان پیمانکار به نمایندگی …….. ازطرف دیگرکه منبعد طرف قرارداد نامیده می شود،به شرح زیرمنعقد می گردد. ۱ – موضوع قرارداد : مدیریت اجرایی عملیات ……….. …

Read More »

نمونه قرارداد پیمانکاری جزء ساختمان

نمونه قرارداد پیمانکاری جزء این قرارداد در تاریخ ………………………. فیمابین …………………. به نمایندگی …………………………. به موجب معرفی نامه / حکم / شماره ……………………………….. به عنوان کارفرما از یک طرف و آقای/ شرکت …………. به شماره شناسنامه / ثبت شرکت ……………. به مدیریت ……………………. که طی آگهی / نامه شماره ……. …

Read More »

قرارداد پیمانکاری اجرای نازک کاری

نمونه قرارداد پیمانکاری اجرای نازک کاری مشخصات طرفین قرارداد ۱ مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد. ۲ مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ …

Read More »

پیمانکار نازک کاری|اجرای نازک کاری

اجرای نازک کاری

پیمانکار نازک کاری پیمانکاری نازک کاری ساختمان در واقع جزء مراحل آخر در ساخت و ساز است. درواقع پس از ساخت یک ساختمان و پایان مراحل سفت کاری نوبت به مرحله نازک کاری میرسد. آخرین مصالحی که در صاختمان برای دیوار ها، کف ها و سقف ساختمان به کار میرود …

Read More »

مدیریت پیمان|پیمانکاری

تعریف مدیریت پیمان مدیریت پیمان (Management Contracting)  یا MC یا به روشی که در آن کارفرما، شخص یا شرکتی را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد. به این ترتیب مدیریت پروژه ، تعیین روش های اجرای پروژه ، تعیین چارت سازمانی و استخدام نیروها بر …

Read More »
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم