نمونه قرارداد پیمانکاری انواع فعالیت های ساختمانی

به نام خدا

قرارداد پیمانکاری

  • ماده ۱-طرفین قرارداد

این قرارداد فی مابین طرف اول بعنوان کارفرما و طرف دوم بعنوان پیمانکار به شرح آتی منعقد و شروط ان فی مابین طرفین لازم الاتباع است :

طرف اول-آقای/خانم …………………فرزند ………………. به شناسنامه شماره ……………………………… کدملی  …………………………………به نشانی……………………………………………….

طرف دوم-آقای/خانم/شرکت ……………………………. فرزند…………………به شناسنامه شماره /به شماره ثبت …………………………………. کدملی……………. به نشانی……………………….

نشانی اعلامی اقامتگاه قانونی و قراردادی طرفین می باشد.

 

  • ماده ۲-موضوع قرارداد

موضوع قرارداد و شرح ان عبارتند از انجام تعمیرات/بازسازی بمنظور اصلاح وبهینه سازی /انجام عملیات ساختمانی شامل ……………………واقع شده در……………………………که پروانه ساختمانی/مجوز انجام عملیات ساختمانی از سوی کارفرما اخذ گردیده و در اختیار پیمانکار قرار می گیرد

که شرح عمیات ساختمانی عبارتند از:

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

تا از سوی پیمانکار بر اساس شرایط و مقررات مربوطه و مورد توافق در این قرارداد به انجام رسانیده شود.

تبصره – هر گونه تغییر یا اضافه نمودن عملیات موضوع قرارداد یا مبالغ مورد توافق یا شروط مربوطه صرفاٌ با تنظیم الحاقیه و متتم به این قرارداد با امضاء کتبی طرفین امکان پذیرخواهد بود.

 

  • ماده ۳ – مبلغ کل قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ کل قرارداد عبارتند از……………………که مقرر گردید به این شرح تادیه شود:

الف- مبلغ……………….. ریال به عنوان پیش پرداخت که از سوی کارفرما بصورت چک یا نقداٌ تادیه می گردد و سایر مبالغ قرارداد در تاریخ های الف-   ب-   ج-/بر اساس میزان پیشرفت کار در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.

ب- کارفرما می تواند در هر مرحله ای بر کار پیمانکار نظارت داشته باشد در اینصورت پیمانکار نباید ممانعتی برای نامبرده ایجاد نماید.

ج- در صورت تاخیر پیمانکار در اجرای قرارداد به ازاء هر روز تاخیر مبلغ………… ریال از مطابلات پیمانکار کسر خواهد نمود.

د- تهیه وخریداری مواد و مصالح مصرفی بعهده پیمانکار خواهد بود که باید بر اساس شرح توافق شده بعمل آید.

ه- پیمانکار حق واگذاری را بهیچ شخصی به هیچ عنوانی نخواهد داشت.

 

  • ماده۴- مدت قرارداد

مدت این قرارداد عبارتند ازشروع عملیات ساختمانی از تاریخ ………. الی تاریخ……………. است که باید تا این تاریخ خاتمه یافته و آن را تحویل دهند.

در صورتی که پیمانکار نتواند به تعهدات خود عمل نماید، کارفرما حق خواهد داشت با اخذ تامین دلیل بعد از مدت مذکور راساٌ‌ اقدام به ادامه عملیات نماید در اینصورت نیازی به تواق مجدد فی مابین برای تحویل موضوع قرارداد نبوده و وی حق تصرف را خواهد داشت در این صورت پرداخت خسارت روزانه موضوع ماده ۳ از تاریخ مذکور منتفی خواهد شد و پیمانکاربرای رفع کلیه موانع قانونی به کارفرما در اینخصوص وکالت تفویض نموده تا برای تحویل و تصرف وی ممانعت و مانعی ایجاد نگرددو حق عزل و ضم امین را ضمن عقد خارج لازم ازخود سلب و ساقط کرد.

 

  • ماده ۵- تعهدات پیمانکار

۱- پیمانکار متعهد است کلیه عملیات موضوع این قرارداد را مطابق توافقات بعمل آمده به انجام رساند و مطابق موازین فنی بعمل آورده تا مورد قبول کارفرما قرار گیرد /عملیات ساختمانی را تحت نظر مهندس ناظر بعمل آورد.

من جمله در هنگام گودبرداری شمع کوبی و حایل سازی مروبطه را مطابق دستور مهندس ناظر به عمل اورد.

۲- رعایت کلیه مقررات ایمنی و مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های ایمنی و حفاظتی مربوطه و مقررات مرتبط با شهرداری با پیمانکار است. وی متعهد است با هماهنگی با کارفرما قبل از اقدام به نماینده بیمه گذار معتبر منحصراٌ بیمه …………….. مراجعه کرده و با هماهنگی کامل با بیمه مذکور کلیه کارگران وعملیات انجامی را بیمه نماید.

در اختیار قراردادن کلیه ابزار رعایت شرایط ایمنی کار با پیمانکار خواهد بود و مقرر گردید وی متعهد است از کارگران ماهر در این راستا استفاده نماید.

۳- پیمانکار متعهد است کار موضوع قرارداد را با رعایت کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوطه بعمل اورده و چنانچه قسمتی را خارج از ضوابط و توافقات به انجام رساند مکلف است نسبت به اصلاح آن اقدام نماید در صورت عدم موافقت کارفرما کارفما حق خواهد داشت با اخذ خسارت مربوطه خود انها را به انجام رسانیده یا پیمانکار را موظف به تصحیح نماید در اینصورت خسارت وارده ناشی از عدم قابلیت استفاده از موضوع قرارداد با پیمانکار متخلف می باشد.

۴- پیمانکار موظف است چنانچه خسارتی را بدلیل بی توجهی یا تخلف از وظایف به موضوع قرارداد یا تاسیسات ساختمانی یا بنا یا مواد و مصالح مصرفی بنماید ملزم به جبران است.

۵- پیمانکار موظف است بعد از تحویل موضوع قرارداد که میزان آن …. ماه تعیین می گردد موضوع قرارداد ایراد و اشکال ایجاد گردد پیمانکار در صورتی که آن مرتبط با نحوه اجرای تعهدات وی باشد به هزینه خود رفع عیب نماید.

 

  • ماده ۶- حل اختلافات

چنانچه به هر دلیلی اختلافی فی مابین کارفرما وپیمانکار در اجرای عملیات موضوع قرارداد ونحوه اجرا یا تعبیر یا تفسیر ان اختلافاتی پیش آید، ابتدا سعی در حل اختلاف و در غیر اینصورت مراجع قضایی صالح به رسیدگی به اختلاف طرفین خواهند بود و در اینصورت رافع هیچ یک از اقدامات مربوطه نخواهند بود. طرفین مکلف هستند تا حل نهایی اختلاف تعهدات خود را در زمانبدی‌های بعمل آمده به انجام رسانند.

این قرارداد در………. نسخه واحد در تاریخ……….. به امضاء رسیده و نسخ واحد امن از اعتبار کامل بر خوردار است.

سایر توضیحات:……………

دفتر وکالت:…………………….

 

محل امضاء پیمانکار                           محل امضاء کارفرما

 

دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری انواع فعالیت های ساختمانی

About parnak

مهندسین مشاور پرناک با بهره مندی از مهندسان مجرب و با تجربه عمران, معماری, مکانیک, برق و صنایع تمام فعالیت های لازم برای اجرا پروژه, از مرحله طراحی و مهندسی تا تدارکات و ساخت مقیاس واحدهای صنعتی و مسکونی (از پی تا کلید) را در محدوده استان البرز و تهران بر عهده می گیرد. همچنین تا به حال توانسته با ارائه خدمات و پروژه هایی در زمینه مدیریت پیمان (ساخت کارخانه, ساخت سوله , ساخت ویلا و ساخت ساختمان مسکونی ) و همچنین در زمینه معماری (طراحی ابنیه , طراحی داخلی , معماری منظر و بازسازی) نظر مشتریان عزیز را جلب نماید .

Check Also

نمونه قرارداد پیمانکاری تعمیرات ساختمان

قرارداد پیمانکاری تعمیرات ساختمان این قرارداد فی مابین شرکت …………… به نمایندگی آقای  …………… که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم